درباره ما

تیم کافه کمیک از فروردین ۱۳۹۹ کارش را به‌صورت رسمی آغاز کرده و هدف‌اش نیز تبدیل شدن به مرجعی برای تمامی دوست‌داران و فعالان عرضه کمیک بوک است. خرسندیم که همراهی‌تان را به ما هدیه کرده‌اید.

ما در کافه کمیک در حال حاضر به‌صورت ماهانه میزبان بیش از ۱۵۰۰۰ خواننده و دوست‌دار دنیای کمیک هستیم.

 

موسس: اسماعیل کاظمی و تارخ ترهنده

سردبیر: تارخ ترهنده

دبیر تحریریه: سجاد سعیدی

نویسندگان: مهدی قاسمی، امیررضا صادقی، فاطمه جوادی، علی ذبیحی