درباره ما

تیم کافه کمیک از فروردین ۱۳۹۹ کارش را به‌صورت رسمی آغاز کرده و هدف‌اش نیز تبدیل شدن به مرجعی برای تمامی دوست‌داران و فعالان عرضه کمیک بوک است. خرسندیم که همراهی‌تان را به ما هدیه کرده‌اید.

 

موسس: اسماعیل کاظمی و تارخ ترهنده

سردبیر: تارخ ترهنده

نویسندگان: محمد اسفندیار، فاطمه جوادی و عرفان کاظمی